Sąlygos ir taisyklės

Prieigos prie elektroninės knygos įsigijimo sąlygos

Knygute.lt suteikia prieigą prie knygos apmokėjus ir prisijungus su jūsų prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.

Apmokėjus už prieigą, knygą galima parsisiųsti protingą kiekį kartų - 10-20. Po to parsisiuntimo galimybė gali būti ribojama.

Pinigai, sumokėti už prieigą prie knygos negražinami, jeigu knyga buvo vartotojo parsisiųsta bent vieną kartą.

Neparsisiuntus nusipirktos knygos, vartotojo prašymu, pinigai gražinami atėmus mokėjimo sistemų mokesčius.

Knygute.lt vartotojo įsipareigojimai:

Man suprantama, kad mokėdamas už prieigą prie elektroninės knygos, aš apmoku knygos autoriui už jo autorinį darbą, taip pat apmoku leidėjams už knygos paruošimą.

Man žinoma, kad turiu galimybę naudotis asmenine elektronine biblioteka, kurioje saugomos visos mano įsigytos knygos, ir kad galėsiu jas atsisiųsti protingą kiekį kartų prisijungus prie Knygute.lt svetainės su prieigos pirkimo/registracijos metu įvestu savo el. pašto adresu ir slaptažodžiu.

Aš suprantu, kad elektroninės knygos yra skirtos skaitymui tik man priklausančiuose elektroniniuose įrenginiuose, pritaikytuose elektroninių knygų skaitymui. Elektroninė knyga taps man prieinama iš karto po apmokėjimo ir negalės po apmokėjimo būti kokiu nors būdu grąžinta pardavėjui.

Man suprantama, kad įsigyju tik prieigą prie elektroninės knygos, o visos autorinės teisės į knygą priklauso knygos autoriams ir/arba leidėjams, o jos elektroninio formato dizaino autorinės teisės priklauso išskirtinai UAB Knygute.lt.

Aš žinau, kad autorinės teises yra saugomos ir ginamos įstatymų bei nenoriu jų pažeidinėti.

Aš, pirkdamas prieigą prie elektroninės knygos Knygute.lt svetainėje, sutinku, kad mano asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, IP adresas, mano banko pavadinimas) tampa žinomi UAB Knygute.lt.

Įsipareigoju:

  • - naudoti įsigytą prieigą prie elektroninės knygos išskirtinai asmeninėms reikmėms;
  • - nemodifikuoti įsigytos elektroninės knygos rinkmenos (failo);
  • - nekopijuoti užsikrautos iš mano asmeninės prieigos svetainėje Knygute.lt elektroninės knygos ar jos dalių į jokias elektronines laikmenas, išskyrus elektroninės knygos kopijavimą būtiną įsigytos knygos skaitymui man priklausančiuose elektroniniuose įrenginiuose;
  • - nespausdinti užsikrautos iš mano asmeninės prieigos svetainėje Knygute.lt knygos;
  • - nesiųsti užsikrautos iš mano asmeninės prieigos svetainėje Knygute.lt elektroninės knygos elektroniniu paštu man nepriklausančiais adresais;
  • - netalpinti užsikrautos iš mano asmeninės prieigos svetainėje Knygute.lt elektroninės knygos jokioje internetinėje rinkmenų (failų) saugykloje;
  • - nesuteikti niekam tinklinės arba internetinės prieigos prie mano užsikrautos iš mano asmeninės prieigos svetainėje Knygute.lt elektroninės knygos;
  • - užtikrinti, kad mano prisijungimo prie Knygute.lt svetainės duomenys netaps prieinami tretiesiems asmenims.

Aš sutinku, kad pažeidus bent vieną iš išvardintų aukščiau pasižadėjimų, atsakysiu už tai sutinkamai su Lietuvos Respublikos įstatymais ir Europos Sąjungos direktyvomis.

Aš sutinku, kad UAB Knygute.lt gali apriboti mano teises į apmokėtos prieigos prie elektroninės knygos atsisiuntimo iš Knygute.lt svetainės man viršijus protingą kiekį mano minėtos knygos atsisiuntimų.

Esu informuotas, kad UAB Knygute.lt pasilieka teisę vienašališkai keisti naudojimosi svetaine sąlygas.

Privatumo politika:


1. Bendrosios nuostatos
1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja UAB Knygute.lt elektroninių laikmenų prieigos (toliau – Knygute.lt ) vartotojo (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3 Registruodamiesi ir nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Knygute.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
2.1 Knygute.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
2.2 Knygute.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
2.2.1 apdoroti Jūsų elektroninių rinkmenų užsakymus;
2.2.2 spręsti problemas, susijusias su rinkmenų pateikimu ar pristatymu Jums.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
3.1 Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
3.1.2 Knygute.lt turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.
3.1.3 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
4.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu info@knygute.lt

5. Slapukai (angl. cookies)
5.1 Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojamą, jog naudodamasis e-parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

6. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
6.1 Knygute.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Jeigu turite dėl šios Privatumo politikos klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@knygute.lt